برای مشاهده جزئیات تراکنش چه باید کرد ؟

پس از برداشت موفق رمز ارز هش تراکنش از طریق ایمیل برای شما ارسال می شود برای دیدن جزئیات هش تراکنش میتوانید به شبکه انتقال رمز ارز برداشته شده مراجعه نمایید.

(برای مثال اگر رمز ارز ترون برداشت زده اید میتوانید به سایت tronscan.org بروید  در نوار جستوجو هش نراکنش خود را وارد کنید و اطلاعات تراکنش مانند : ادرس ، ساعت ، مقدار و وضعیت تراکنش خود را بررسی کنید).