در صورت نداشتن تلفن ثابت چه باید کرد؟

در صورت دسترسی نداشتن به تلفن ثابت از تلفن محل کار یا اقوام و…  که در شهر محل سکونت شما می باشند استفاده نمایید.

*دقت داشته باشید تلفن ثابت و آدرس باید برای یک مکان باشد.