نمودار شمعی(CandleSticks)

نمودار شمعی (CandleSticks) در نمودار مبادله چیست؟

 

در نمودارهای شمعی (Candle Sticks)، ۴ پارامتر بالاترین، پایین ترین، قیمت شروع و قیمت پایانی در یک محدوده زمانی خاص نمایش داده می شود.

بدنه (Real Body): قسمت پهن شمع که کاربر از طریق آن میتواند بازشدن(Opening) قیمت و بسته شدن (Closing) قیمت شمع را در بازه تعریف شده با هم مقایسه کند. (تشخیص صعود یا نزول)

باز شدن(Opening) قیمت: قیمت اولین مبادله انجام شده در بازه زمانی تعریف شده.

بسته شدن(Closing) قیمت: قیمت آخرین مبادله انجام شده در بازه زمانی تعریف شده.

بالاترین قیمت (Max): بالاترین قیمت مبادلات انجام شده در بازه زمانی تعریف شده.

پایین ترین قیمت (Min): پایین ترین قیمت مبادلات انجام شده در بازه زمانی تعریف شده.

لیست سفارش های اکسچنج اکسیر

 

نکته: در اکسیر محدوده ی زمانی هر شمع یک ساعت تعریف شده.

نکته: رنگ سیاه/نارنجی بدنه نمایانگر بسته شدن قیمت در سطحی پایین تر (نزول) و رنگ سفید/آبی بدنه نشانگر بسته شدن قیمت در سطحی بالاتر (صعود) می باشد.

نکته: نمودارهای شمعی در مبادلات، خرید یا فروشهای سرمایه گذاران را نشان می دهند و مبادله گران حرفه ای با بررسی و تجزیه تحلیل آنها می توانند مبادله (Trade) کنند.