واریز تومان از طریق کارت ثبت نشده در اکسیر

واریز تومان به حساب کاربری، تنها از طریق کارت های بانکی ثبت شده در پلتفرم امکانپذیر می باشد.

هر کاربر می تواند تا 10 کارت بانکی به نام خود را در پلتفرم ثبت نموده و برای واریز و برداشت ریالی از آن ها استفاده نماید.

درصورت واریز از کارت های ثبت نشده و یا به نام غیر از صاحب حساب کاربری، واریز مردود شده و مبلغ مورد نظر تا 72 ساعت به حساب مبدا، عودت داده خواهد شد.

برای اضافه کردن کارت بانکی جدید، در حساب کاربری خود به بخش احراز هویت مراجعه کرده و در زیر مجموعه بانک، بر روی گزینه افزودن حساب بانکی کلیک نمایید.

bank