در صورت واریز بدون تگ یا ممو واریز چه باید کرد؟

اگر هنگام واریز به اکسیر تگ را وارد نکرده‌اید می‌توانید مطابق روند زیر عمل کنید:

  • به پشتیبانی آنلاین مراجعه کرده و موضوع را با پشتیبان مطرح کنید.
  • هش تراکنش + عکس از والت مبدا که تراکنش و مقدار واریز در آن مشخص است را به پشتیبانی ارسال نمایید.

پس از ارسال اطلاعات مورد نیاز، مدارک شما مورد بررسی قرار میگیرد.

در صورت تایید اطلاعات ارسالی امکان بازیابی ارز مورد نظر بررسی خواهد شد.