ویرایش اطلاعات حساب کاربری اکسیر

به غیر از ایمیل مورد استفاده در حساب کاربری و کد ملی کاربر که غیر قابل تغییر می باشند؛

کاربران اکسیر می توانند در صورت نیاز، اقدام به تغییر اطلاعات حساب کاربری خود نماید.

برای تغییر در هریک از اطلاعات فوق کافی است با ایمیل [email protected] تماس حاصل فرمایید.

درخواست تغییر اطلاعات حساب کاربری، تنها از طریق ایمیل ثبت شده کاربر در اکسیر امکانپذیر می باشد.