کارمزد انتقال بیت کوین در اکسیر چقدر است؟

هدف اکسیر بمانند هر اکسچنج معتبردیگر دردنیا، مدیریت و پردازش برداشت های بیت کوین (و دیگر رمزارزها) در کمترین زمان و کارمزد ممکن می باشد.

به همین منظور اکسیر از یک مکانیسم اتوماتیک محاسبه کارمزد برداشت ها برای این امر استفاده می کند که براساس پارامترهایی مانند، متوسط کارمزد فعلی شبکه، ترافیک شبکه و چند متغیر دیگر اقدام به محاسبه کارمزد تقریبی برداشت بیت کوین می نماید.

تعیین کارمزد انتقال بیت کوین به روش دینامیک امری بسیار فنی و پیچیده می باشد.
هدف یک اکسچنج معتبر از تعیین این کارمزد، به هیچ عنوان کسب درآمد از این بخش نیست. بلکه تنها هدف اکسچنج های معتبر و در کلاس جهانی از محاسبه کارمزد‌ انتقال بیت کوین بصورت دینامیک، اطمینان از ارسال بموقع برداشت ها می باشد.

محاسبه کارمزد لحظه ایی انتقال بیت کوین به طور دقیق امکان پذیر نمی باشد. لذا ممکن است در مقطعی کارمزد انتقال در اکسیر از یک اکسچنج دیگر بیشتر و یا کمتر گردد. این کارمزد در اکسیر معادل 0.0003 است.

کارمزد برداشت بیت کوین در اکسیر به مقدار بیت کوین ارسالی بستگی ندارد و هر مقدار بیت کوین را که کاربران بخواهند انتقال دهند با کارمزد یکسان مورد پردازش قرار خواهد گرفت.