کلید خصوصی چیست؟

کلید خصوصی یک کد مخفی است که به کاربر اجازه می دهد مالکیت بیت کوین خود را ثابت کند. هر آدرس بیت کوینی دارای یک کلید خصوصی منطبق با خود است که در کیف پول شخصی که دارای بیت کوین است، ذخیره می شوند.

کلید خصوصی توسط یک الگوریتم ریاضی با آدرس بیت کوینی خود ارتباط دارد و طوری طراحی شده است که بتوان از کلید خصوصی، آدرس بیت کوینی را محاسبه کرد. اما عکس این قضیه ممکن نیست، یعنی نمیشود از روی آدرس بیت کوینی، کلید خصوصی را محاسبه کرد.
بنا به موارد گفته شده، توصیه می کنیم کلیدهای خصوصی خود را در مکان امنی نگه داشته و بطور مداوم از آنها نسخه پشتیبان تهیه کنید.

داشتن کلید خصوصی شما به منزله دسترسی افراد دیگر به بیت کوین های شماست.