مدارک مورد نیاز برای احراز هویت

برای احراز هویت کاربران، اصلی ترین مدرک مورد نیاز جهت احراز هویت کارت ملی شخص می‌باشد.

در صورت عدم دسترسی به کارت ملی، کاربر باید دو مدرک هویتی دیگر که حتما یکی از آنها باید شناسنامه باشد، برای تکمیل روند احراز هویت خود ارسال نماید.

علاوه بر این، عکس سلفی کاربر در حالیکه دست نوشته استاندارد (دانلود دست نوشته استاندارد) را بهمراه مدرک هویتی خود در دست دارد، نیز جزو مدارک الزامی احراز هویت کاربران دراکسیر می‌باشد.

نحوه ارسال عکس سلفی در تصویر ذیل نشان داده شده است.

مدارک مورد نیاز برای احراز هویت