مدارک مورد نیاز برای احراز هویت

در بخش احراز هویت، برای تسریع روند تایید مدارک، به ترتیب مراحل زیر عمل کنید:

احراز هویت:

۱-اطلاعات فردی
۲- شماره موبایل
۳- بانک

احراز هویت تکمیلی:

4. اطلاعات تکمیلی
5.-خط ثابت
6. مدارک شناسایی (تصویر سلفی خود+ تصویر کارت ملی)

مدارک مورد نیاز برای احراز هویت