لغزش(Slippage)

لغزش(Slippage) زمانی رخ میدهد که مقدار مورد نظر برای سفارش بیشتر از سفارشهای موجود در بازار باشد. در این حالت در زمان خرید، رشد قیمت و در زمان فروش افت قیمت مشاهده می گردد.
دلیل آن این است که سفارشات تکمیل نمی شوند، بنا بر این قیمت بازار در هنگام خرید، صعود و در هنگام فروش، سقوط می کند که باعث شود تکمیل سفارشات با قیمت بازار بطور مطلوب صورت نگیرد.

نکته: باید به مقدار سفارشات موجود و اینکه هر سطح قیمت به چه میزان تغییر میکند، دقت داشت.
نکته: بهتر است حدی گذاشته شود که تغییر قیمت تا رقم خاصی، محدود گردد.
نکته: مبادله گران(Traders) می توانند زمانی که ضرورتی وجود ندارد، با نگذاشتن سفارش با قیمت بازار، از ضرر کردن در لغزش(Slippage) جلوگیری کنند.

مثال: در اوایل سال ۲۰۱۷ بر روی اکسچنج آمریکایی GDAX، اتریوم بدلیل فروش عمده یک شخص، تقریبا از ۱۵۰$ به ۱۳$ افت قیمت داشت. این امر به نفع کسانی بود که سفارشات پایین گذاشته بودند و با ارزانتر خریدن از آن شخص منفعت زیادی کسب کردند.